PODCAST S02E06 – VI ÄLSKAR OLIKA!

I det här avsnittet av #transformingembedded-podden så funderar Oscar Nyman på att det finns en motsägelse kring att vi alla gillar olikheter, men ändå så vill företag bygga en kultur som består av värdeord som ska likrikta oss. Varför det? Vill vi bara sälja olikheter utåt och sen likforma när du är på insidan?